Znamenitosti

Kostanjev drevored na Ponikvi

Naravne znamenitosti
3230 Šentjur