Znamenitosti

Cerkev sv. Marije Magdalene v Slivnici pri Celju

Sakralni objekti
3230 Šentjur