Znamenitosti

Osameli kras vzhodno od Ponikve

Naravne znamenitosti
3230 Šentjur