Znamenitosti

Cerkev Marije sedem žalosti na Botričnici

Sakralni objekti
3230 Šentjur