Vizitka občine

Občina Šentjur

Mestni trg 10, 3230 Šentjur
mag. Marko Diaci
SI20341253
5884799000
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave
SI56 0132 0520 0309 118
SI11 76201-7111002
BSLJSI2X
SI56 0132 0010 0004 983

Kontaktni podatki

03 747 13 10
03 574 34 46
obcina.sentjur@sentjur.si
Povezava

Predstavitev

1995
222
108
19676
Centralni register prebivalstva
Povezava