Civilna zaščita

Domov Lokalno
Člani
  • Poveljnik Civilne zaščite Občine Šentjur Igor Gorjup
  • Namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Šentjur Jernej Tisel
  • Članica štaba CZ za ukrep prve pomoči Milena Senica Verbič
  • Član štaba CZ za ukrep RBK zaščite in reševanje ob nesrečah z NS Dušan Jug
  • Član štaba CZ za ukrep tehnično reševanje iz ruševin ob potresu ali plazu Darko Košak
  • Član štaba CZ za ukrep zaklanjanja ljudi in materialnih dobrin Igor Turk
  • Član štaba CZ za ukrep evakuacije, začasne nastanitve in oskrbe ogroženega prebivalstva ter Robert Antloga
  • Član štaba CZ za ukrep zaščite in reševanja pred požari in ob poplavah Martin Cmok
  • Članica štaba CZ za stike z javnostmi Polonca Mastnak