Civilna zaščita

Domov Lokalno
Člani
  • Poveljnik Civilne zaščite Občine Šentjur, Igor Gorjup
  • Namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Šentjur, Jernej Tisel
  • Članica štaba CZ za ukrep prve pomoči, Milena Senica Verbič
  • Član štaba CZ za ukrep RBK zaščite in reševanje ob nesrečah z NS, Dušan Jug
  • Član štaba CZ za ukrep tehnično reševanje iz ruševin ob potresu ali plazu, Darko Košak
  • Član štaba CZ za ukrep zaklanjanja ljudi in materialnih dobrin, Igor Turk
  • Član štaba CZ za ukrep evakuacije, začasne nastanitve in oskrbe ogroženega prebivalstva ter, Robert Antloga
  • Član štaba CZ za ukrep zaščite in reševanja pred požari in ob poplavah, Martin Cmok
  • Članica štaba CZ za stike z javnostmi, Polonca Mastnak