Občinska volilna komisija

Domov Organi občine
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Predsednica, Lidija ZIDANŠEK
  • Namestnica predsednice, mag. Manja GROSEK
  • Članica, Kvirina Martina ZUPANC
  • Članica, Valentina RECKO
  • Član, Branko MAROT
  • Namestnica člana/-ice, Stanislava KUKOVIČ
  • Namestnik člana/-ice, Boštjan ARZENŠEK
  • Namestnik člana/-ice, Alojz MODIC