Občinska volilna komisija

Domov Organi občine
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Predsednica Lidija ZIDANŠEK
  • Namestnica predsednice mag. Manja GROSEK
  • Članica Kvirina Martina ZUPANC
  • Članica Valentina RECKO
  • Član Branko MAROT
  • Namestnica člana/-ice Stanislava KUKOVIČ
  • Namestnik člana/-ice Boštjan ARZENŠEK
  • Namestnik člana/-ice Alojz MODIC

Povezane objave