Znamenitosti

Cerkev sv. Leopolda v Loki pri Žusmu

Sakralni objekti
3230 Šentjur