Znamenitosti

Župnijska cerkev sv. Magdalene v Lazah pri Dramljah

Sakralni objekti
3230 Šentjur