Znamenitosti

Cerkev sv. Križa ter kapelice križevega pota Planina

Sakralni objekti
3230 Šentjur