Znamenitosti

Cerkev sv. Jakoba na Žusmu

Sakralni objekti
3230 Šentjur