Znamenitosti

Cerkev sv. Vida v Šentvidu pri Planini

Sakralni objekti
3230 Šentjur