Znamenitosti

Muzejska zbirka Glažute na območju Žusma

Muzeji in zbirke
386 3 749 25 23
386 41 381 434
tic@turizem-sentjur.com
Ul. Skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur