Znamenitosti

Župnijska cerkev sv. Jurija v Šentjurju z župniščem

Sakralni objekti
3230 Šentjur