Znamenitosti

Muzejska zbirka Planina - Etnološka zbirka Šmid

Muzeji in zbirke
386 3 749 25 23
tic@turizem-sentjur.com
Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur