Znamenitosti

Ipavčeva hiša

Muzeji in zbirke
386 3 749 25 23
386 41 660 091
tic@turizem-sentjur.com
Povezava
Ulica Skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur