Javni razpisi in objave

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentjur

30. 10. 2023
30.10.2023
Javni razpisi in javni natečaji
27.11.2023 do 10:00
Martina Ljubej
03 747 13 19