Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2021 - 2025)
  • Lidija ZIDANŠEK, predsednica
  • mag. Manja GROSEK, namestnica predsednice
  • Branko MAROT, član
  • Ludvik ŽAFRAN, član
  • Boštjan ARZENŠEK, član
  • Nevenka KRESNIK, namestnica člana
  • Danica MASTNAK, namestnica člana
  • Tjaša ZIDANŠEK, namestnica člana