Projekti in investicije

Obnova farovškega vodnjaka na Žusmu

17. 9. 2012
EU projekti
Zaključeno
3230 Šentjur