Projekti in investicije

Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

11. 11. 2013
EU projekti
Zaključeno
3230 Šentjur