Projekti in investicije

Dograditev kanalizacijskega omrežja na Čistilno napravo Šentjur – 3. faza

8. 10. 2014
EU projekti
Zaključeno
Mestni trg 10, 3230 Šentjur
30.09.2014
26.10.2015