Novice in objave

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJI FATUR, Slatina pri Ponikvi

18. 9. 2017