Opozorila in urgentna obvestila

Podaljšanje dovoljenja zapor in signalizacije na relaciji Dole - Ponikva - Loče

2. 2. 2024