Novice in objave

Poziv občanom, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023

13. 11. 2023