Opozorila in urgentna obvestila

Popolne in delne zapore cest Drobinsko - Loka pri Žusmu ter Loka pri Žusmu - Sodna vas

26. 10. 2022