Društva

Zveza kulturnih društev Šentjur

Marija Ratej
041 654 036
zkdsentjur@gmail.com
Ulica Dušana Kvedra 16, 3230 Šentjur