Društva

Kulturno društvo Prevorje

Marija Polenek
041 549 540
maria.polenek@gmail.com
Lopaca 10, 3262 Prevorje