Novice in objave

Poziv občanom, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami 18. julija 2021

30. 7. 2021