Projekti in investicije

KOMUNALNO OPREMLJANJE INDUSTRIJSKE CONE ŠENTJUR JUG – 3

1. 7. 2021
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
3.528.510,15 EUR
V teku
2021
2022

Podatki o financiranju