Novice in objave

Namera o o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnosti

27. 9. 2012