Novice in objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice

30. 11. 2012