Projekti in investicije

Rekonstrucija ceste Virštanj–Loka pri Žusmu

6. 2. 2014
EU projekti
Zaključeno
06.02.2014
23.10.2014