Novice in objave

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Šentjur v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014

21. 7. 2014