Novice in objave

Obvestilo glede imenovanja predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov

21. 7. 2014