Opozorila in urgentna obvestila

Obvestilo o postavitvi zapore na regionalni cesti Dole - Šentjur

21. 5. 2021