Seje

1. seja Nadzornega odbora

Seja je potekala dne 22.01.2015 ob 16.00