Seje

4. seja Nadzornega odbora

Seja je potekala dne 24.06.2015 ob 15.30