Novice in objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnosti

21. 10. 2013