Novice in objave

Ob dnevu Civilne zaščite v Šentjur plaketa in srebrni grb

13. 3. 2014