Novice in objave

Namera o ustanovitvi neprave stvarne služnosti

14. 5. 2014