Novice in objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnosti

1. 7. 2014