Novice in objave

Javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskim poročilo v postopku priprava državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice

16. 2. 2015