Novice in objave

Namera o ustanovitvi neprave stvarne služnosti

8. 6. 2016