E-vloge

Ponudba za odkup zemljišča nosilcu predkupne pravice na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora

Pristojni, dodatne informacije