E-vloge

Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije z gostinsko dejavnostjo

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov