E-vloge

Izdaja mnenja o skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti občine in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe, na območju občine Šentjur

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov