E-vloge

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka