E-vloge

Pridobitev soglasja za popolno ali delno zaporo občinske ceste - zaradi prireditve

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov