E-vloge

Izdaja soglasja za gradnjo priključka na občinsko cesto

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka