E-vloge

Izdaja dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov